Wykonujemy:

 • analizy chłonności terenu
 • projekty zagospodarowania terenu
 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wnioski o sieci i przyłącza techniczne
 • projekty koncepcyjne
 • wielobranżowe projekty budowlane
 • wielobranżowe projekty wykonawcze
 • projekty renowacji obiektów zabytkowych
 • modernizacje i rozbudowy obiektów istniejących
 • adaptacje projektów typowych
 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary robót
 • inwentaryzacje
 • projekty wnętrz

Pomagamy w opracowaniu materiałów marketingowych promocji inwestycji.

Zapraszamy do współpracy!

Pracownia projektowa WizArt Studio działa od 2001 r.

Projektujemy budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego, ochrony zdrowia, sportu , banków, handlowe, hotele, biurowce, zakłady produkcyjne.

Projekty powstają na zlecenie instytucji państwowych i samorządowych, firm prywatnych oraz osób fizycznych. Wykonujemy projekty obiektów wymagających szczególnych walorów architektonicznych, a także skomplikowane technologicznie. Projektujemy korzystając z współczesnych technologii i materiałów.

Architektura, poza spełnieniem względów czysto formalnych i funkcjonalnych powinna być efektem pasji tworzenia, dlatego projektując staramy się uzyskać harmonię pomiędzy pięknem, funkcją i ekonomią obiektów przez nas tworzonych. Staramy się w jak najlepszy sposób połączyć oczekiwania Inwestorów z naszymi ambicjami projektowymi. Służymy naszą pomocą począwszy od koncepcji i opracowań przedprojektowych, po nadzory autorskie i udział w odbiorach zrealizowanych obiektów. Współpracujemy z naszymi Klientami przez cały proces inwestycyjny, staramy się sprostać wyzwaniom przez nich stawianym, a zakres naszych działań dopasowujemy do indywidualnych życzeń Zleceniodawcy.

Nad realizacją zleceń pracuje zespół architektów, którzy przygotowują projekty i koordynują pracę kooperujących z nami specjalistów innych branż. Współpracujemy z zaufanymi projektantami branżowymi posiadającymi niezbędne uprawnienia i doświadczenie w swoich specjalnościach.

Wszystkie opracowania posiadają niezbędne uzgodnienia formalne i prawne.

WizArt Studio Piotr Bujnowski | PL 73-110 Stargard, ul. Stefana Czarnieckiego 28/2A
tel./fax: 91 834 10 91 | email: pracownia@wizartstudio.pl
NIP: 854-141-90-39

©2011 WizArt Studio. Wszelkie prawa zastrzeżone